Slik monterer du holdere i beslag

Det aller enkleste er å bruke universalbeslaget om det finnes allerede. Det smarte med Kirsch standardholdere er at de passer i universalbeslaget slik at du slipper å bore nye hull.

 1. Før holderen ned i universalbeslaget.
 2. Juster den regulerbare gardinstangen sidelengs til du finner riktig posisjon for din stang, og sikre den ved å skru til den lille skruen på holderen. På denne måten ligger gardinstangen sikkert selv om du drar i gardinen.

Tips! Til universalbeslaget passer både gardinstenger og gardinskinner!

Holder i universalbeslag

Slik monterer du holdere

Monterer du holderen direkte på vegg så være sikker på at det er like stor avstand mellom holderne og vinduet på begge sider. Er gardinstangens/gardinskinnens bredde to meter eller mer trenger du en støtteholder i midten. Det samme gjelder hvis du har en tung gardin.

 1. Mål og bore hull i veggen. Skru i skruen, men la det være igjen er par mm mellom skruehodet og veggen.
 2. Sett holderen på plass ved å plassere skruehodet i holderens øye og før holderen nedover.
 3. Dra til skruen i veggen.
 4. Juster den regulerbare gardinstangen sidelengs til du finner riktig posisjon for din stang, og sikre den ved å skru til den lille skruen på holderen. På denne måten ligger gardinstangen sikkert selv om du drar i gardinen.

Takmontert Flexi-skinne med nytt takfeste

 1. Plasser takfestets lille anker i skinnens øvre spor og vri om.
 2. Bor og skru fast takfestet i taket.

Takmontere hullslått U-skinne

Anbefalt avstand mellom festepunktet er maks 80 cm. Er gardinen tyngre, anbefales ekstra fester der gardinen er parkert da den ikke er trukket ut over hele skinnens bredde.

 1. Plasser den hullede U-skinnen i tak og marker med penn der skinnen hull er.
 2. Bor hull i taket.
 3. Plasser U-skinnen i tak og skru i skruene.
U-skinne montert i tak
Merk av hvor du skal skru
U-skinne montert i tak

Takmontere U-skinne med skinnefeste

Anbefalt avstand mellom festepunktene er maks 80 cm. Er gardinen tyngre, anbefales ekstra holdere der gardinen er parkert da den ikke er trukket ut over hele skinnens bredde.

 1. Mål opp og bor hull i taket. Plasser skinnefestet med sporet over hullet og skru i skruen. Dra til skruen.
 2. Når samtlige skinnefester er montert i tak, klikker du fast U-skinnen ved å plassere skinnes fremste spor i skinnefestet, og deretter klikker du skinnen på slik at den fester seg i skinnefestets bakre del.
 3. Montert og klart!
Skru beslaget rett i taket

Takmontere Elite-skinne med skinnefeste

Anbefalt avstand mellom festepunktene er maks 100 cm. Er gardinen tyngre, anbefales ekstra holdere der gardinen er parkert da den ikke er trukket ut over hele skinnens bredde.

 1. Mål opp og bor hull i taket. Plasser takfestet med sporet over hullet og skru i skruen. Dra til skruen.
 2. Når samtlige takfester er montert i tak, är samtliga takfästen är monterade i tak, klikker du fast Elite-skinnen på takfestet ved å vinkle skinnen og hake fast skinnen bunnkant i takfestet og deretter klikke i skinnens overkant i takfestets spor (på oversiden).
 3. Montert og klart!
Takbeslag til Elite-skinne

Veggmontere Flexi-skinne

Anbefalt avstand mellom vinklene er følgende: 80 cm avstand for 10 cm vinkel, 60 cm avstand for 15 cm vinkel og 50 cm avstand for 20 cm vinkel. Er gardinen tyngre, anbefales ekstra vinkler der gardinen er parkert da den ikke er trukket ut over hele skinnens bredde.

 1. Mål opp og bor hull i veggen. Skru i skruen, men la det være igjen et par mm mellom skruehull og vegg.
 2. Før du monterer vinklene på vegg, løsner du det lille ankeret på respektive holdere ved hjelp av umbraconøkkel.
 3. Still ankeret vannrett, som bildet viser.
 4. Deretter fører du ankeret (som sitter på holderen) i skinnens øvre spor.
 5. Sett holderen på plass ved å plassere skruehodet i holderens øye og før holderen ned. Dra til skruen i vegg.
 6. Nå du er fornøyd med skinnens posisjon låser du fast respektive ankere med hjelp av umbraconøkkel.
Skrue til Flexi-skinne
Vinkel til Flexi-skinne

Veggmontere U-skinne

Anbefalt avstand mellom festepunktene er maks 80 cm. Er gardinen tyngre, anbefales ekstra vinkler der gardinen parkeres da den ikke er trukket ut over hele skinnens bredde. Bruker du vinkel lenger enn 5 cm bør avstanden mellom festepunkene ikke være mer enn 60 cm.

 1. Fest skinnefestet på vinkelen ved å løsne skruen på vinkelen, plasser skinnefestet mot vinkelens underkant og skru skruen fast.
 2. Mål opp og bor hull i veggen. Skru i skruen, men la det være igjen et par mm mellom skruehodet og vegg.
 3. Sett holderen på plass ved å plassere skruehodet i holderens øye og før holderen ned. Dra til skruen i vegg.
 4. Når samtlige vinkler er montert på vegg, klikker du fast U-skinnen ved å plassere skinnens fremre spor i skinnefestet og deretter klikker du på skinnen slik at den fester seg i skinnefestets bakre del.
 5. Montert og klart.

Veggmontere Elite-skinne

Anbefalt avstand mellom festepunktene er maks 100 cm. Er gardinen tyngre anbefales ekstra holdere der gardinen parkeres da den ikke er trukket ut over hele skinnens bredde. Bruker du vinkel lenger enn 5 cm bør avstanden mellom festepunktene være følgende: 80 cm avstand for 10 cm vinkel, 60 cm avstand for 15 cm vinkel og 50 cm avstand for 20 cm vinkel.

 1. Fest skinnefestet på vinkelen, om det ikke allerede er gjort, ved å løsne på skruen på vinkelen, plasser skinnefestet mot vinkelens underkant og skru i skruen igjen.
 2. Mål opp og bor hull i vegge. Skru i skruen, la det være igjen et par mm mellom skruehodet og vegg.
 3. Sett holderen på plass ved å plassere skruehodet i holderens øye og før holderen ned. Dra til skruen i vegg.
 4. Når samtlige vinkler er montert på vegg, klikker du fast Elite-skinnen på skinnefestet ved å vinkle skinnen mot vegg og hake fast skinnens bunnkant, og deretter klikke i skinnens overkant i skinnefestets spor (på oversiden).
 5. Montert og klart.
Vinkel til takbeslag for Elite-skinne
Skrue til Elite-skinne

Et passelig mål!

En vanlig måte å gjøre det på er å montere holderen 10 cm ovenfor og 10 cm ut fra vinduet. Vil du skape følelsen av større takhøyde monterer du holderne 20 cm fra vinduet. Omtrent der krysset er plassert på skissen over.

Slik måler du vinduet ditt

Vindusillusjon

A = normal gardinoppheng
B = bredere gardinoppheng
C = bredere og høyere gardinoppheng

Gardin med løpegang

Har du et lite vindu som du gjerne vil at skal føles større henger du gardinene ved siden av vinduet. Da føles vinduet bredere og gardinene stenger ikke for lysinnslippet. Har du derimot et vindu som føles for stort lar du gardinene henge et stykke inn på vinduet og lar på denne måten gardinen kutte ned vinduet.

Montering ved et dørparti

På sommeren når døren kanskje står åpen store deler av dagen, er det praktisk å ha en gardin som du kan skyve over på den andre siden av døråpningen. Et tips er da å la gardinstangen gå litt ut på sidene. På denne måten henger ikke gardinen i veien for forbipasserende samtidig som den ikke flagrer i vinden like lett.

Små vinduer, smale stenger

Hvilken tykkelse du skal velge på gardinstangen din er en smaksak, men smale stenger bruker å passe bedre til små vinduer.

Brede vinduer

Har du brede vinduer kan du skjøte flere gardinstenger. Regulerbare stenger passer nemlig i hverandre og på denne måten kan du bygge i bredden. Du kan også bruke en skjøtedel som skjøter gardinstengene. En fordel med denne type skjøtedel er at den er bøybar og derfor utmerket i hjørne. Tenk på at jo bredere gardinstangen er, desto flere holdere er nødvendig for å gi en jevn belastning.

Et stykke ut!

Har du en vinduspost eller håndtak som stikker ut, justerer du enkelt veggavstanden på Kirsch regulerbare holdere, mellom 10-15 cm. Resultatet er at gardinen kommer et stykke ut fra veggen og dermed får et vakrere fall.