Gang

Selv om en gang ofte er et gjennomgangsrom er det ikke et rom som bør glemmes. Dette er det første rommet både man selv og gjester møter. Det skal være praktisk og ryddig, men også gi et inntrykk av at man er velkommen.

GARDINER TIL GANGEN
Gardin på skinne